Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Princippet om aftalers bindende kraft

- Side 44 -

...U 1981.300 H fandt Højesteret med henvisning til aftalelovens § 36, at en pantsætter kunne ombytte et pant til en bankgaranti, da panthaveren ikke havde en loyal grund til at modsætte sig dette. Herudover kan uforudsete, ændrede forhold medføre, at en aftalepart kan gennemføre ensidige ændringer, som er saglige og rimelige, jf. kapitel 3, afsnit 3.

Læs på JurabibliotekGenerelt om vedvarende kontraktforhold

- Side 46 -

...til en bankgaranti, da panthaveren ikke havde en loyal grund til at modsætte sig dette. Nægtelsen ansås for at være begrundet i ønsket om at lægge pres på pantsætteren og havde derfor karakter af chikane eller retsmisbrug. 6 6. Bryde Andersen : Grundlæggende aftaleret (2021), s. 478, Lynge Andersen og Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd (2022), s. 211.

Læs på JurabibliotekLoyalitetspligten i kontraktforhold

- Side 52 -

til at modsætte sig ombytningen. Lejers nægtelse kunne alene anses for begrundet i et ønske om at lægge pres på udlejer under et kommende opgør, jf. herved aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek