Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Anvendelse af fremmed ret ved domstolene

- Side 181 -

...kan nævnes, nemlig U 1981.300 HD, som vedrørte fortolkning af aftalelovens § 36. Det fremgår ikke af dommens præmisser, at Højesteret støttede sig til fremmed ret, men i en kommentar til dommen fremhæver højesteretsdommer Mogens Munch ( U 1981B.298 ) fremmed ret, men løfter i øvrigt ikke sløret for, hvilken betydning denne har haft for afgørelsen:

Læs på Jurabibliotek

(...)

...rettigheder, der alene kan have skade til formål, jfr. også den schweiziske civillovbogs art. 2, stk. 2, og de i fransk retspraksis udviklede regler om abus de droit, men den ved lov nr. 250 af 12. juni 1975 indsatte bestemmelse i aftalelovens § 36 åbner adgang til at tilsidesætte en aftale helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt at gøre den gældende.«

Læs på JurabibliotekFremmed ret og gældende dansk ret

- Side 184 -

...og retsprincipper samt retspraksis at formulere en almindelig retsmisbrugslære i dansk ret. Eftersom retsmisbrug allerede i dag imødegås ved hjælp af retsregler og retsprincipper, vil en retsmisbrugslære primært have til formål at ramme de tilfælde af retsmisbrug, som ikke er omfattet af de nævnte retsregler og retsprincipper, jf. Jens Evald (2001).

Læs på Jurabibliotek