Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Erhvervsjura (16. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Aftalefrihed og beskyttelsespræceptivitet

- Side 307 -

...parternes forpligtelser, og har en sælger kunnet udnytte markedssituationen eller forholdet til en mindre erhvervsdrivende til at indsætte vilkår i en kreditkøbsaftale, som uden rimelig grund eller kompensation ensidigt fraviger loven til væsentlig skade for køberen, kan sådanne vilkår efter omstændighederne sættes til side efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek