Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Erhvervsjura (16. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Eksempel: beskyttelse mod urimelige aftalevilkår

- Side 537 -

...aftalelovens § 36, jf. § 38 c. Som et led i forbrugerbeskyttelse mod urimelige aftalevilkår ville denne bestemmelse imidlertid i det store og hele være uden gennemslagskraft, hvis ikke forbrugerne på en let, hurtig og billig måde kunne aktivere reglen. Oprettelsen af Forbrugerklagenævnet er derfor af væsentlig betydning for reglens praktiske effekt.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...regler i rimelighedsvurderingen. På denne måde bliver de deklaratoriske regler ikke blot et alternativ til aftaleregulering, som samfundet stiller til rådighed som en service, men de kommer til at fremstå som kontraktrettens normalregler, den officielt anbefalede normalløsning, som ikke skal kunne fraviges udelukkende i den stærke parts interesse.

Læs på Jurabibliotek