Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

God skik-regel

- Side 131 -

...ordentlig handlemåde fra aktørernes side. 2) De kan aftale retligt føre til, at en aftale eller en bestemmelse i en aftale bliver ugyldig, fx i medfør af urimelighedsreglen i aftalelovens § 36. 3) De kan erstatnings retligt føre til, at den aktør, der har handlet i strid med god skik, kan blive erstatningspligtig, hvis handlemåden har ført til et tab.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...skik på området. Man er dog godt på vej til ugyldighed med en sådan konstatering, og i nogle tilfælde er vejen meget kort. Hvis fx en bankkunde klager til Pengeinstitutankenævnet over et bestemt gebyr, som banken har opkrævet, og ankenævnet må konstatere, at gebyrer er i strid med god finansiel skik, så vil ankenævnet pålægge banken at betale gebyret.

Læs på Jurabibliotek‘Retsfølelsen’

- Side 157 -

...med bemærkningen: »Bortvist pga. pengetyveri fra kassen«. Bortvisningen af ham var berettiget (skønt han blev frifundet under straffesagen), men det var krænkende at hænge ham ud som sket, og han fik derfor tort-godtgørelse, dog nedsat til 5.000 kr., fordi arbejdsgiveren skyndte sig at fjerne opslaget, da han blev gjort opmærksom på det kritisable.

Læs på JurabibliotekRetsøkonomi

- Side 171 -

...relation til § 326 (jf. Trine Lise Wilhelmsen i TfR 1995 s. 1 ff.), og– i hvilke tilfælde det er økonomisk rationelt at lade et moderselskab hæfte for sit konkursramte datterselskabs gæld, i stedet for at lade dem, der får penge til gode hos datterselskabet, bære risikoen for datterselskabets insolvens (jf. Carl Martin Roos i TfR 1993 s. 227 ff.).

Læs på Jurabibliotek