Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forhandlingsmaksimen i civile sager

- Side 84 -

ikke kan fraviges på forhånd, er afgørende for sagen, kan en part – da nu tvisten er blevet aktuel og konkret – give afkald på sin ellers beskyttelsespræceptive retsposition ved at undlade at gøre det anbringende gældende, som kunne hjælpe ham (fx ved at undlade at påberåbe sig urimelighedsreglen i aftalelovens § 36).

Læs på Jurabibliotek