Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Generel oplysningspligt

- Side 95 -

...ikke den konkrete betydning af den, jf. tillige Rapport afgivet af Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter (idet følgende Rapporten) s. 68 og 157 f. Ved Pia 317/2013 ansås det ikke for godtgjort, at der var blevet orienteret ved en mægler, hvorfor der skete tilsidesættelse. (Pengeinstituttet meddelte, at det ikke ville

Læs på JurabibliotekForholdet til kautionistens økonomi

- Side 100 -

fvl. § 48, stk. 10, var der imidlertid en vis praksis for at anvende aftl. § 36 på kautioner, der stod i misforhold til kautionistens økonomiske forhold.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...hendes faste ejendom, jf. herved principperne i Højesterets dom UfR 2010.1628H.« Tilsvarende tilsidesattes forpligtelsen delvist i sagerne 240/2013 og 224/2010. I sagen 83/2012 gav pengeinstituttet afkald på størstedelen af kautionsforpligtelsen, hvorefter nævnets flertal ikke fandt, at kautionsforpligtelsen stod i misforhold til kautionistens økonomi.

Læs på Jurabibliotek