Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Henstand og misligholdelse

- Side 76 -

...til henstand må normalt være forpligtende, jf. herved U 1986.702, der er nærmere omtalt nedenfor, og fvl. § 48, stk. 1, der også er omtalt nedenfor. I sjældnere tilfælde kan henstand dog måske have et sådant omfang, at kautionisten kan påberåbe sig aftl.§ 36. 29 29. Jf. Elmelund : U 1978B.42 og Nina Dietz Legind : Privat kaution for banklån s. 100.

Læs på JurabibliotekSikkerhedsrettigheder mod hovedmanden

- Side 81 -

...skadesløsbreve s. 160 ff., Nina Dietz Legind : Privat kaution for banklån s. 111 f. og samme : Privat Kaution s. 250 ff. (de lege ferenda noget mere vidtgående s. 277 ff.). Højrup : Kaution s. 35 f., navnlig s. 36 med note 11, antager tilsyneladende tilsvarende, dog mere generelt. Jf. dog herved bl.a. Pia 41/2009 og Dfa 78/2021. Er der tale om et tidligere

Læs på Jurabibliotek