Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forbud mod bibeskæftigelse

- Side 240 -

Hvis lønnen og ejerskabet i virksomheden imidlertid er meget lavt for nogle af de berørte iværksættere, vil en sådan bestemmelse risikere at blive tilsidesat eller indskrænket ifølge aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek


Konkurrence- og kundeklausul

...ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, og § aftaleloven § 36. Og hvis den fratrådte iværksætter har en så lav ejerandel og indflydelse i virksomheden, at han reelt må anses for en ansat i virksomheden, risikerer virksomheden ud fra en omgåelsesbetragtning efterfølgende at blive mødt med indsigelser og krav om kompensation i kraft af ansættelsesklausulloven.

Læs på JurabibliotekMisligholdelsesbestemmelser

- Side 248 -

...værdiskabelsen i virksomheden. Rimeligheden i at straffe den misligholdende iværksætter eller investor med en meget lav afståelsespris kan derfor diskuteres, når han i øvrigt betaler erstatning for bevislige tab som følge af misligholdelsen. En meget skrap »straf« for misligholdelse kan risikere at blive tilsidesat af domstolene efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek