Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Panthaverens fyldestgørelse

- Side 513 -

Andre realisationsmåder, f.eks. salg under hånden, overtagelse efter vurdering eller uden vurdering, kan gyldigt aftales, men sådanne ordninger vil efter omstændighederne kunne tilsidesættes eller ændres, navnlig efter bestemmelsen i AFTL § 36. Fristreglen i RPL § 538 a, stk. 2, gælder også, når der er aftalt andre fyldestgørelsesmåder.

Læs på Jurabibliotek