Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Arbejdsret (12. udg.)
Forfattere: Ole Hasselbalch og Natalie Videbæk Munkholm
Udgivelsesdato: 20. sep 2021
DJØF Forlag

Erstatning for tilsidesættelse af kontraktens tidsvilkår

- Side 260 -

...at det herved udelukkes, at erstatningen kan blive større, hvis der er lidt et større tab (mindsteerstatning). Drejer det sig om aftalte ordninger af denne art, bør blot erindres, at aftalelovens § 36 giver mulighed for at reducere erstatningen, såfremt det ville være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende i sin helhed.

Læs på JurabibliotekAktivitetsbegrænsningsklausuler m.v. med henblik på tiden efter arbejdsforholdets ophør

- Side 300 -

Danske Lovs 5-1-2 og aftalelovens § 36

Læs på Jurabibliotek

(...)

...strider mod » lov og ærbarhed«, jf. Danske Lovs 5-1-2, eller det er urimeligt og i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende, jf. aftalelovens § 36. Betingelsen for, at sådanne bindinger skal respekteres, vil antagelig i konsekvens af disse regler i al fald være, at arbejdsgiveren har en anerkendelsesværdig interesse i at kræve dem overholdt.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Aftalelovens § 36 vil i øvrigt også kunne påberåbes med henblik på lempelse af de konventionalbøder, der er nævnt ovenfor. Som eksempelvis i U 2000/1237 VL, hvor konventionalbod på 50.000 kr. blev nedsat til 25.000 kr., idet den bundnes konkurrerende virksomhed kun havde affødt en beskeden indtjening.

Læs på Jurabibliotek