Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

U 2021.455/2 H

- Side 408 -

...række forhold, heriblandt styrkeforholdet mellem udlejer og lejerne, udlejers fremgangsmåde ved fremsendelsen af tillæggene samt indholdet af disse »… – og i øvrigt af de grunde, som er anført af landsretten om lejernes svigtende forudsætninger – at lejerne […] ikke er forpligtede af deres underskrift på lejekontrakttillæggene, jf. aftalelovens § 36.«

Læs på Jurabibliotek


Artiklens emne

...i U 2021.455/2 H påberåbte sig AFTL § 36, er ikke opsigtsvækkende. Bestemmelsen påberåbes således ofte, 6 6. Se Lennart Lynge Andersen : Aftalelovens § 36 (2018), herunder bl.a. s. 19-28. og lejeretten er ingen undtagelse. Imidlertid er AFTL § 36 kun blevet anvendt ganske få gange af domstolene i boliglejeforhold og aldrig tidligere af Højesteret.

Læs på JurabibliotekEr AFTL § 36 særligt (u)anvendelig på boliglejeaftaler?

- Side 414 -

...flertal fandt, at aftalen ikke var i strid med lejelovgivningen, 37 37. I dag kan sådanne aftaler ikke lovligt indgås, jf. LL § 24, stk. 1, 2. pkt. og udtalte herefter, at »[d]er […] ikke i det fremkomne [er] grundlag for at tilsidesætte lejekontraktens bestemmelser om vedligeholdelse i medfør af aftalelovens § 36.« 38 38. Se også T:BB 1998.111 B.

Læs på JurabibliotekUdlejers fremgangsmåde og manglende oplysninger

- Side 419 -

...underskrevet tillægget, såfremt udlejer havde oplyst dem om deres retsstilling, 53 53. Sml. Palle Bo Madsen : Den civilretlige forbrugerbeskyttelse (1980) s. 31. hvilket også støttes af Højesterets henvisning til landsrettens præmisser om, at det var en afgørende forudsætning for lejernes underskrivelse af tillæggene, at de var forpligtede hertil.

Læs på JurabibliotekForholdet mellem AFTL § 36 og forudsætningslæren

- Side 422 -

...senere henvisning til landsrettens bemærkninger er en indskudt sætning (afgrænset af tankestreger) i en sætning, der afsluttes med »jf. aftalelovens § 36«. Højesteret forekommer således at anvende forudsætningslærens »tankeskema« som en del af argumentationen efter AFTL § 36. 62 62. Se også Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen a.st, s. 198.

Læs på Jurabibliotek