Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Inledning

- Side 210 -

...119 skriver om möjligheten att jämka avtal där en bestämmelse helt motsvarar en dispositiv lagregel: »Selv om der direkte i aftalen måtte være indsat en bestemmelse af dette indhold, ville man i dag formentlig ikke være utilbøjelig til simpelt hen at korrigere en sådan bestemmelse med hjemmel i aftl. § 36, hvis man skulle finde det konkret rimeligt.«

Læs på Jurabibliotek