Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Den kollektive arbejdsret (4. udg.)
Forfattere: Jens Kristiansen
Udgivelsesdato: 18. aug 2021
DJØF Forlag

Eksistensen af en overenskomst

- Side 603 -

...specifik regel i en lokalaftale baseret på forvaltningsretlige principper. Men protesterer den ene part over for Arbejdsrettens kompetence, er det muligt, at den – afhængig af indsigelsens karakter – må lade gyldighedsspørgsmålet afgøre ved domstolene. I så fald må sagen enten afvises eller udsættes på domstolenes afgørelse af dette specifikke spørgsmål.

Læs på Jurabibliotek