Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lex posterior-princippet

- Side 278 -

...regler« også omfattede aftalelovens § 36, i realiteten ville indebære en ophævelse af ægteskabslovens § 58, stk. 1 og 2, hvilket ikke kunne antages at have været tilsigtet med indførelsen af bestemmelsen i § 36. fra 1982 bestod modsigelsen ligeledes mellem en ældre speciel regel i ægteskabslovens § 58 fra 1970 og en yngre generel regel i aftalelovens

Læs på JurabibliotekAndre tilfælde

- Side 279 -

...selvstændig mening. Det kan dog forekomme, at man af pædagogiske grunde gentager noget, der i og for sig allerede fremgår af andre regler, se fx sagen 104 104. U 1982.700 V. om ægteskabslovens § 58 og aftalelovens § 36, hvor det siges, at ægteskabslovens § 58, stk. 3, er en ex tuto -bestemmelse. 105 105. Ex tuto betyder ’for en sikkerheds skyld’.

Læs på Jurabibliotek