Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Generalklausuler

- Side 159 -

...på et lige så præcist niveau som direktivets, men nogle direktiver er så generelt formulerede, at de vil kunne opfyldes ved generalklausuler. Direktivet om vildledende reklame 257 257. 84/450/EØF. var fx forud for ændringen i markedsføringsloven i 1994 ikke implementeret i Danmark ved særlig lovgivning, men blev indfortolket i markedsføringsloven.

Læs på Jurabibliotek