Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Betydningen af aftaler i »det indre forhold«

- Side 369 -

...offentlige. Som for ægtefæller må aftalefriheden antages at være videst for aftaler, der er indgået, umiddelbart før de skal effektueres, fordi det så er lettest at overskue konsekvenserne af aftalen. 35 35. En aftale kan dog anfægtes med hjemmel i aftalelovens almindelige ugyldighedsregler, herunder AFTL § 36. Se nærmere Familieøkonomien 2019 s. 237 ff.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...blive bundet af en aftale om, at alt, hvad han eller hun erhverver, skal tilhøre hans eller hendes partner. En sådan aftale kan heller ikke indgås af ægtefæller – og formentlig heller ikke af eksempelvis søskende eller naboer, da aftalen er så vidtgående, at den nok må kunne erklæres ugyldig med henvisning til (en analogi af) AFTL § 36. Det er såle-

Læs på Jurabibliotek