Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ændring af aftaler eller afgørelser om kompensation efter ÆFL §§ 41 eller 42/ÆSKL § 67

- Side 343 -

...34 34. Se f.eks. U 1977.804 Ø og U 1980.456 Ø. I TFA 2014.22/2, fandtes et forlig om en § 67-godtørelse efter retsmægling ikke i strid med redelig handlemåde, hvorfor aftalen ikke kunne tilsidesættes efter AFTL § 36. Hertil kommer, at parterne på et hvilket som helst tidspunkt indbyrdes kan aftale en ændring af den tidligere aftale eller afgørelse.

Læs på Jurabibliotek