Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ægtepagten er suppleret med en formløs tillægsaftale

- Side 211 -

tepagtstillægget... [tillæg 2], der blev oprettet i forbindelse med overenskomsten, hverken efter aftalelovens §§ 30 og 36 eller på grund af urigtige eller bristende forudsætninger. Det bemærkes herved, at det fremgår af overenskomsten, at parterne har forudsat, at den eventuelt ville blive tilsidesat som ugyldig.«

Læs på Jurabibliotek