Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Funktionærret (6. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Sandro Ratkovic, Thomas Christian Thune, Morten Ulrich, Lise Lauridsen og Lars Svenning Andersen
Udgivelsesdato: 24. aug 2020
DJØF Forlag

Ordninger etableret den 1. januar 2019 eller efterfølgende

- Side 787 -

...markedsværdien skal eller kan beregnes. Det må dog antages, at en værdiansættelse for at kunne opfylde dette krav skal være blandt de anerkendte værdiansættelsesmetoder for aktier m.v. Værdiansættelsen skal herudover fortsat føre til en retsstilling, der er rimelig for lønmodtageren, herunder i forhold til den konkrete situation, jf. aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek