Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Funktionærret (6. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Sandro Ratkovic, Thomas Christian Thune, Morten Ulrich, Lise Lauridsen og Lars Svenning Andersen
Udgivelsesdato: 24. aug 2020
DJØF Forlag

Forholdet til FUL § 21

- Side 245 -

...medfør af andre regler.« Dissensen lagde – som landsretten − vægt på, at ændringer af ansættelsesvilkårene, der stred mod funktionærlovens præceptive regler, alene kunne ske, hvis aftalen samlet set ikke var til ugunst for funktionæren, hvilket den var i den konkrete situation, selv om alternativet til lønnedgangen måtte forventes at blive en opsigelse.

Læs på JurabibliotekUgyldige aftaler – aftalelovens regler

- Side 249 -

...baggrund ikke, at appellanterne har udført deres arbejde som investeringsrådgivere på en sådan måde, at deres lønkrav kan tilsidesættes efter Danske Lov 5-1-2. Landsretten finder endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte appellanternes lønkrav i henhold til ansættelsesaftalerne med henholdsvis OPT og INV i medfør af aftalelovens § 33 eller § 36. «

Læs på JurabibliotekBristede forudsætninger

- Side 252 -

...sådan aftale kan derfor ikke påberåbes over for konkursboet og dermed tillige Lønmodtagernes Garantifond. Som følge heraf kan de af A påberåbte urigtige/bristende forudsætninger og/eller aftalelovens § 36 ikke føre til, at hun i forhold til konkursboet og Lønmodtagernes Garantifond kan kræve sig stillet, som om aftalen om lønnedgang ikke var indgået.«

Læs på Jurabibliotek