Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Køb og salg af virksomheder (6. udg.)
Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Jens Munk Plum, Kim Trenskow, Marianne Granhøj, Johannus Egholm Hansen, Michael Nørremark, Bent Kemplar, Teis Gullitz-Wormslev, Jakob Bernhoft og Lars Rosenberg Overby
Udgivelsesdato: 09. sep 2019
DJØF Forlag

Due diligence-undersøgelse vedrørende aktiebaseret aflønning

- Side 418 -

...direktørers rettigheder ved fratræden, og det vil derfor være udgangspunktet, at virksomheder over for direktører kan håndhæve vilkår, der begrænser direktørers rettigheder ved fratræden i overensstemmelse med aftalefriheden. Dette udgangspunkt gælder i særdeleshed, hvor direktøren selv har medvirket til ordningens tilblivelse. Generelt må endvidere betæn-

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 419 -

kes, at aftalelovens § 36, alene er reserveret egentlige urimelige aftalevilkår, og at direktørens og selskabets indbyrdes styrkeforhold som udgangspunkt må betragtes som ligeværdigt. Hertil kommer, at der selv for lønmodtagere nu er indført aftalefrihed i fratrædelsessituationen med de pr. 1. januar 2019 indførte ændringer i aktieoptionsloven.

Læs på Jurabibliotek