Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Mindretalsbeskyttelse

- Side 198 -

...hjemmel til tilsidesættelse af flertalsbeslutninger, herunder vedtægtsændringer, har domstolene i aftalelovens § 36, hvorefter aftaler og andre retshandler kan tilsidesættes helt eller delvis, hvis de er urimelige eller i strid med redelig handlemåde, jf. Lynge Andersen og Nørgaard s. 229-31, Hasselbalch s. 182 f og Andelslovbetænkningen s. 73 og s. 106.

Læs på JurabibliotekUgyldige generalforsamlingsbeslutninger

- Side 209 -

...nedlægges påstand herom, jf. AL § 81, stk. 4 (APL § 36, stk. 4). En sådan adgang til for domstolene at træde i generalforsamlingens sted foreligger også i forhold til andelsselskaber, idet den formelle hjemmel er aftalelovens § 36, jf. Lynge Andersen og Nørgaard s. 229-31.1 Tyskland indeholder GenG § 51 udtrykkelig hjemmel, jf. Lang-Weidmüller s. 309-13.

Læs på Jurabibliotek