Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Advokaters erstatningsansvar (4. udg.)
Forfattere: Søren Halling-Overgaard og Arvid Andersen
Udgivelsesdato: 13. jun 2022
DJØF Forlag

Advokaten repræsenterer køber

- Side 175 -

...derfor erstatningsansvarlig for foreningens tab som følge heraf. Landsretten finder, at dette tab kan opgøres på samme måde som nedsættelsen af købesummen i medfør af aftalelovens § 36. Da andelsforeningens principale påstand over for D tages til følge, har foreningen ikke herudover noget krav mod G, hvis påstand om frifindelse derfor tages til følge.«

Læs på JurabibliotekFinansieringsvilkår

- Side 189 -

...straks havde gjort indsigelser mod det usædvanlige vilkår. 32 32. Grundlaget for en regulering af aftalen kunne eksempelvis være aftalelovens § 36 eller det blotte forhold, at sælgers repræsentant – ejendomsmægleren – havde tilsidesat sin oplysningsforpligtelse. Endvidere – for det tilfælde, at køberen måtte have været bundet af aftalen – ville købe-

Læs på Jurabibliotek