Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Almene beskyttelsesregler

- Side 522 -

...forholdene ved aftalens indgåelse eller senere indtrufne omstændigheder, gør det urimeligt at fastholde aftalen. Særligt aftalelovens § 31 forekommer nærliggende at bringe i anvendelse ved onlinespil, hvor spiludbyderen har temmelig let ved at konstatere deltagernes spilmønstre, adfærdsændringer mv., som den nedenfor refererede dom også illustrerer.

Læs på Jurabibliotek