Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Inledning

- Side 154 -

...jag mig till Torsten Iversens synsätt; Torsten Iversen i Obligationsret Del 1 (5. udg., 2016). Denne anger att »Forudberegnelighed, konsekvens og harmoni i retssystemet forudsætter, at retsvidenskaben ikke giver op over for problemerne, men forsøger at opstille grundsætninger og regler, således at ikke alt er overladt til et konkret rimelighedsskøn.«

Læs på Jurabibliotek