Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Selvindtræde

- Side 231 -

...fuldmægtig under forhandlingen blive bragt i en situation, hvor et selvindtræde åbenbart vil være i hovedmandens interesse, vil fuldmægtigen naturligt forelægge spørgsmålet for denne. Herefter må det være op til en fri aftaleforhandling at finde en løsning inden for de rammer, der sættes af de almindelige ugyldighedsregler, herunder aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 233 -

De aftaleretlige virkninger af mellemmandens tilsidesættelse af disse regler løses efter dansk ret fint af de almindelige ugyldighedsregler, herunder i aftalelovens §§ 33 og 36.

Læs på Jurabibliotek