Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Entreprenørens ekstraarbejder (1. udg.)
Forfattere: Kristian Skovsgaard
Udgivelsesdato: 01. jun 2017
DJØF Forlag

Omfanget af aftalefriheden i dansk ret

- Side 207 -

...at eksempelvis generalklausulen i aftalelovens § 36 417 417. Aftalelovens § 36 fastslår, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. ikke skal finde anvendelse på parternes aftaleforhold, selv om dette ikke udtrykkeligt fremgår af aftaleloven.

Læs på Jurabibliotek