Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Konkurrenceklausuler, der aftales med sælgere, der får ansættelse i virksomheden

- Side 474 -

klausullovens § 11, stk. 1. Herudover indeholder aftalelovens § 36 en vis beskyttelse af den, der har påtaget sig en vidtgående konkurrenceklausul, idet § 36 kan anvendes til at nedsætte eller tilsidesætte en urimelig høj konventionalbod.

Læs på Jurabibliotek