Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Værdibegreber

- Side 121 -

...uden sådan basis, men alene fordi de antages at have almindelig tilslutning i samfundet, kan tillægges betydning i obligationsretten. Kravet til loyalitet i kontraktforhold er ifølge Hagstrøm et eksempel på et sådant værdistandpunkt. Udfyldning med en loyalitetspligt er en del af en helhedsvurdering ud fra hæderlighed, redelighed, god skik og rimelig-

Læs på Jurabibliotek