Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Hel eller delvis tilsidesættelse af konventionalbøder

- Side 289 -

...gældende formulering ikke konventionalbøder. Ikke desto mindre må det antages at være uden for diskussion, at der med den gældende formulering af formuerettens generalklausul ikke er tiltænkt nogen ændring i retspraksis, jf. Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, 6. udg. (2014), s. 244 f. og Torsten Iversen: Entrepriseret, 4. udg. (2005), s. 129 f.

Læs på JurabibliotekKonkret skade

- Side 302 -

...vurdering af de økonomiske oplysninger i sagen samt principperne i aftalelovens § 36 finder landsretten imidlertid ikke anledning til at forhøje den af byretten fastsatte konventionalbod. 455 455 Arbejdsgiveren havde tillige nedlagt påstand om erstatning for tab og vederlag efter mfl. § 19, jf. § 20, stk. 3. For dette krav blev lønmodtageren frifundet.

Læs på Jurabibliotek