Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

§ 92

- Side 880 -

Efter bestemmelsens ordlyd kan begge parter således frit aftale længere opsigelsesfrist. Aftale om forlænget opsigelsesvarsel eller længere tids uopsigelighed fra lejerens side vil derfor kun kunne rammes af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek