Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftalers ugyldighed

- Side 120 -

Aftalelovens ugyldighedsregler finder anvendelse på lejeaftaler. Ved 1967-loven indførtes i § 3 (daværende § 37) en speciel lejeretlig ugyldighedsregel som ved Lov 250/1975 afløstes af aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Sml. også Stig Jørgensen i JUR 1986.118 ff. (s. 119), der gennemgår praksis vedrørende aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek