Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

- Side 95 -

Ved siden af lejelovgivningen gælder aftalelovens almindelige regler, herunder Aftalelovens § 36. Der skal dog noget til, før udlejer kan påberåbe sig aftalelovens § 36. Se f.eks. U 2014.1009 V (T:BB 2014.198 V), hvorefter en aftale fra 1977 mellem udlejer og lejere af lejligheder i forbindelse

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 96 -

med udstykning af ejendommen indeholdt vilkår om, at huslejen ikke kunne stige. Udlejer ønskede aftalen tilsidesat med hjemmel i aftalelovens § 36, da den nu var urimelig, bl.a. fordi der hvert år var underskud på de resterende lejligheder. LR fandt ikke, at aftalen kunne ændres eller tilsidesættes efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek