Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Udgangspunktet om opsigelsesvarsel og bindingsperiode. § 28, stk. 1, 3 og 5

- Side 569 -

...individuel vurdering af den enkelte aftale og parternes forhold. Med henblik på at opnå større forudsigelighed for parterne fandtes der at være behov for at indføre generelle regler om længste bindingsperioder og opsigelsesvarsler, således at aftalelovens § 36 og § 38 c alene skulle have karakter af »nødbremse« jf. FT 2008-2009, tillæg A, s. 2960.

Læs på Jurabibliotek