Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Generelt om § 27. Leveringstiden. § 27, stk. 1

- Side 563 -

...s. 26. Desuden gælder almindelige regler om vedtagelse og fortolkning af aftalevilkår. (Købelovens § 75, som regulerer virkningen af en aftale om, at sælgeren ensidigt kan udskyde leveringstidspunktet, opretholdes med visse ændringer efter implementeringen af forbrugerrettighedsdirektivets artikel 18, jf. Betænkning nr. 1540/2013 s. 305 f. og 462).

Læs på Jurabibliotek