Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Generelt om fortrydelsesret. § 18, stk. 1

- Side 444 -

...»fejlskrift eller anden fejltagelse«). Se også U 1995.799 Ø, som er omtalt i afsnit 2 til § 12. Afgørelsen vedrørte forbrugerkøb af en timesharelejlighed. Aftalen kunne tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 36 under hensyntagen til de salgsmetoder, som var anvendt, og som fandtes at være i strid med forbrugeraftalelovens og markedsføringslovens regler.

Læs på Jurabibliotek