Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Bankjura (2. udg.)
Forfattere: Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Camilla Hørby Jensen, Nina Dietz Legind, Tanja Jørgensen og Mette Winther Løfquist
Udgivelsesdato: 29. aug 2013
DJØF Forlag

- Side 583 -

Gomard, Bernhard, Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2008.14

Læs på Jurabibliotek