Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Erstatningsopgøret

- Side 181 -

...ville være åbenbart ubilligt, at boden skule betales fuldt ud. I henhold til forarbejderne var det ikke sigtet at ændre retsstilling på området med indførelsen af § 36. Den almindelige tilbageholdenhed med at anvende § 36 i forbindelse med professionelle kontrakter skal erindres, jf. også Andersen og Madsen: Aftaler og mellemmænd, s. 209ff og s. 215.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 183 -

...medfør af aftalelovens § 36, jf. omtalen ovenfor, bør det indgå i overvejelserne omkring størrelsen, om bestemmelsen primært fungerer som adfærdsregulering eller som alternativ til erstatning. Skal bestemmelsen fungere som adfærdsregulering, taler dette for mindre bodsstørrelser, særligt hvor bestemmelsen ikke udelukker yderligere erstatningskrav.

Læs på Jurabibliotek