Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

§ 50

- Side 313 -

...anden vis, jf. § 50, stk. 2, 2. pkt. Udbyderens aftalevilkår om fremgangsmåden ved ændringer af rammeaftaler om brug af mikrobetalingsinstrumenter er underlagt almindelige aftaleretlige regler om vedtagelse, fortolkning og ugyldighed. Urimelige vilkår vil f.eks. kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 36 (eller § 38 c for forbrugeres vedkommende).

Læs på Jurabibliotek