Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten (3. udg.)
Forfattere: Jesper Lau Hansen
Udgivelsesdato: 24. aug 2023
DJØF Forlag

Ejeraftaler

- Side 359 -

...sanktionere ejeraftalen med hæftige bestemmelser om bod, erstatning, tvangssalg til nedsat pris, osv., hvilket kan virke disciplinerende på aftalens parter. Blot skal man passe på ikke at presse citronen for hårdt: en helt urimelig sanktionsbestemmelse kan underkendes efter aftalelovens § 36, uanset at ejeraftalen er indgået mellem fornuftige parter.

Læs på Jurabibliotek