Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Dansk Forsikringsret (11. udg.)
Forfattere: Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard
Udgivelsesdato: 18. jan 2024
DJØF Forlag

Indbrudstyveri

- Side 816 -

...indhold, selv om det ikke er særskilt fremhævet i policen eller de dertil hørende forsikringsbetingelser. Herefter og da nævnet ikke finder, at bestemmelsen kan tilsidesættes med hjemmel i aftalelovens § 36, bestemmes… « Klageren fik således ikke medhold. Af senere afgørelser kan henvises til AK 45.190 (1998), AK 49.231 (1999) og AK 51.747 (2000).

Læs på Jurabibliotek