Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Kontant betaling

- Side 194 -

...forureningskortlagt som forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening). Ejendommen var solgt med salgsopstilling med sædvanlig finansiering. K kunne ikke finansiere købet, da grunden var forurenet. K ville hæve med henvisning til forudsætningslæren, aftalelovens §§ 33 og 36 mv., men fik ikke medhold. I begge instanser blev der lagt vægt på, at

Læs på JurabibliotekOphævelsens retsvirkninger

- Side 215 -

...sikkerhed for sit krav på købesummen, og at han ikke ved aftalens indgåelse havde indset, at aftalen indebar, at hans krav på betaling af købesummen reelt var usikret. … urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen … gældende«. K pålagt en skønsmæssig erstatning på 100.000 kr. til S for nytteværdi af brugen af ejendommen i en periode.

Læs på Jurabibliotek