Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ejendomssælgeren

- Side 529 -

udtalte: »Landsretten finder herefter, at aftalevilkåret skal tilsidesættes, da det vil være urimeligt at gøre det gældende, jf. aftalelovens § 36.«

Læs på Jurabibliotek