Bøger, som nævner Aftaleloven § 30

Lærebog i aftaleret (2. udg.)
Forfattere: Vibe Ulfbeck og Ole Hansen
Udgivelsesdato: 09. feb 2023
DJØF Forlag

Aftalerettens kilder

- Side 28 -

...grundlag for indgåelsen af en given aftale (f.eks. en virksomhedsoverdragelse). Standardaftaler med karakter af agreed documents vil kunne give et signal om, hvorledes konkrete forhold normalt reguleres, men også andre almindeligt forekommende aftalevilkår vil kunne have betydning for f.eks. fortolkningen af aftalen. 69 69. Jf. nærmere i kapitel 3.

Læs på Jurabibliotek