Bøger, som nævner Aftaleloven § 18

3.7. Internationale købsaftaler

- Side 66 -

...på overenskomstprincippet frem for løfteprincippet. Efter CISG § 16 er et det således som hovedregel muligt at tilbagekalde et tilbud, indtil det er accepteret af modparten, dvs. også efter det er kommet til modpartens kundskab. Aftaleindgåelsesmodellen adskiller sig på dette centrale punkt således markant fra aftaleindgåelsesmodellen i aftaleloven.

Læs på Jurabibliotek