14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Aftaleloven § 38d

Uddrag fra kommentarerne til aftaleloven § 38d:

Det foreslås, at der til gennemførelse af direktivet om urimelige aftalevilkår indføjes et særligt kapitel om forbrugeraftaler i aftaleloven. Aftalelovens § 36 suppleres af de nye regler i dette kapitel. Hovedretningslinjerne for udformningen af de enkelte bestemmelser er fastlagt i en arbejdsgruppe med embedsmænd fra de nordiske ... Til § 38 a. I stk. 1 bestemmes det, at det nye kapitel ligesom direktivet finder anvendelse på forbrugeraftaler. Det foreslåede kapitel har dog et videre anvendelsesområde end direktivet, som kun gælder for de vilkår i en forbrugeraftale, der ikke har været genstand for individuel forhandling, jf. direktivets art. 3, stk. 1...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.