14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 38a

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 38a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 193 af 02. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38a Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på forbrugeraftaler, herunder vilkår i forbrugeraftaler.

•••

Stk. 2 Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.

•••

Stk. 3 Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 2 endvidere en aftale, som er indgået eller formidlet for den ene part af en erhvervsdrivende.

•••
profile photo
Profilside