14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 28

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 193 af 02. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved personlig vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan, er den ikke bindende for den tvungne.

•••

Stk. 2 Er tvangen udøvet af tredjemand, og var den, til hvem erklæringen er afgivet, i god tro, må den tvungne, hvis han overfor ham vil påberåbe sig tvangen, give ham meddelelse derom uden ugrundet ophold, efter at tvangen er ophørt. Undlader han det, er han bundet ved erklæringen.

•••
profile photo
Profilside