14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 27

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 193 af 02. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Hvad der i den gældende lovgivning særligt er fastsat for enkelte fuldmagtsforhold, forandres ikke ved denne lov.

•••

Stk. 2 Med hensyn til tilbagekaldelsen af prokura, som er anmeldt til handelsregisteret, gælder således fremdeles, hvad der er fastsat i lov nr. 23 om handelsregistre, firma og prokura af 1. marts 1889 §§ 7 og 32. Når tilbagekaldelsen er indført i handelsregisteret og lovlig kundgjort, påhviler det ikke prokuragiveren at tilbagekalde fuldmagten på anden måde.

•••
profile photo
Profilside